Ang Hugot Manifesto

I. PANIMULA

Ang layunin ng dokumentong ito ay upang ipahayag at ipamahagi ang mga alituntunin ng paghuhugot. Ito ay hindi mga batas na dapat sundin ng lahat ng nakababasa. Ito ay pawang gabay lamang at nasa nakakabasa ang panghuling desisyon kung susundin ang mga alituntunin na nakasaad sa dokumentong ito o isasantabi na lamang at hahayaang maglaho nalang sa kasuluksulukan ng pag-iisip.

II. ANO BA ANG HUGOT?

Ang literal na kahulugan ng hugot ay ang paghila ng isang bagay mula sa kinalalagyan nito. Ito ay ang pagluwal at pag-ungkat ng mga saloobin. Hinihila ng mga humuhugot ang mga bagay na sumuot and umugat na sa kanilang mga damdamin at ipinipakita ang mga hinilang saloobin na ito sa ibang tao.

Ang hugot ay maaring ilabas sa kahit anong uri ng sining. Maari itong isambulat sa pamamagitan ng sulat, pagguhit, pagpinta, pag-ukit, pananalita, teatro, sa pagkuha ng mga litrato at sa kung ano mang kasanayan ang meron ang humuhugot.

Hindi lamang sa kalungkutan nanaig ang hugot. Ito ay maaring dumaan sa buong espektro ng emosyon. Maaring humugot ng poot, takot, kaalibadbaran at maging sa kasiyahan. Ngunit para sa layon ng dokumentong ito, ang kalungkutan ang magiging tampulan ng mga nakasaad dito.

III. BAKIT TAYO HUMUHUGOT?

Ang pakay ng paghugot ay ang catharsis. Sa pagluwal at pag-ungkat ng mga saloobin, ang humuhugot ay nakakarating sa punto ng paghilom. Ang sugat ay hindi gumagaling ng mabuti kung hindi ito lilinisin at dumaan sa paglalanggas. Ang mga bagay na kinikim at tinatago sa kalooban ay nabubulok at lumalason sa nag-tatago nito. Sa paghugot ng mga saloobin, nilalabas ng humughugot ang pumapatay sa kaniya ng unti-unti bawat araw, bawat minuto at bawat sandali.

IV. MGA ALITUNTUNIN AT GABAY SA MGA HUMUHUGOT

A. Ang humuhugot ay inaanyayahang maging tapat sa kanyang sarili. Hindi lahat ng bagay ay nadadaan sa pagpanggap ng kasiyahan. Tunay ang nararamdaman ng humuhugot at hindi ito nawawala sa paghanap ng panandaliang aliw at paglilibang lamang.

B. Hindi ito kumpisalan. Hindi kailangan ilimbag ang lahat ng tinatago. Hindi kailangan isambulat ang lahat ng bagay na nasa puso ng humuhugot. Ngunit kung sa tingin ng humuhugot na ang paglabas nang lahat ng kanyang saloobin ay makakatulong sa kaniya, maari niya itong gawin at walang pipigil sa kanya. Tandaan lamang na wala ring  pumipilit at walang karapatan ang sinuman na pumilit na ilabas ng lahat ng sikreto at tinatago ng humuhugot.

C. Hindi lahat ay makakaintindi sa pinagdadaanan ng humuhugot. Iba’t iba ang magiging reaksyon ng mga tao sa hugot. Ang iba ay makikiramay at tatangkain kang pasiyahin. Mayroon din ang pagtatatawanan ang ginagawa ng humuhugot. Ang iba ay magagalit. Mayroon din mga tao na walang pakialam sa pinagdaaranan ng humuhugot. Tandaan lamang na ang hugot ay una sa lahat para sa katiwasayan ng loob ng humuhugot at hindi ng ibang tao. Huwag ipilit ng humuhugot ang kanyang mga nararamdaman sa ibang tao. Kung hindi gusto ng mga tao ang nilikha ng humuhugot, hindi na ito kailangan pang tuunan pa ng pansin. Kung pipilitin pa ito ay maari pang magdulot ng sigalot at pagkawala ng ugnayan sa ibang tao. Hindi kailangan ipasok ang sarili ng hinuhugot sa mga bagay na wala naman siyang puwang.

D. Ang paghilom ay proseso. Hindi agarang mararamdaman ang lunas sa mga sugat na tinamo ng humuhugot. Katulad ng lahat ng sakit at karamdaman, kailangan ng sapat na panahon upang tuluyang maibsan ang matinding sakit na nararamdaman ng humuhugot. Kaya’t muling inaanyayahan ang humughugot na huwag madiliin ang proseso na ito. Ang lahat ng bagay na minamadali ay hindi nahuhulma ng mabuti at kung mamadiliin ang paghilom ay maari itong mag-iwan ng mga peklat at lamat na higit na mahirap gamutin at ayusin.

E. Sa proseso ng paghugot, malaki ang posibilidad na masaktan muli ang humuhugot. Ang mga nararamdaman ng humuhugot ay maaring ihalintulad sa mga tinik na nakabalot sa kaniyang puso. Ang pagtanggal nito ay kalimitang humahagod at nalalatayan ang iba pang aspeto ng buhay ng humuhugot. Sa makatuwid, inaasahan na ang humuhugot ay magbigay ng karampatang pag-iingat at huwag maging padalosdalos. Ngunit laging pagkakatandaan na kahit mahirap at masakit ang proseso, hindi magsisimula ang paghihilom kung hindi sisimulan ang pagtanggal ng mga tanikalang gumagapos sa humuhugot at kung masaktan ang humuhugot ulit sa proseso nito, maliit na bagay ito kung ihahambing sa tunay at buong pagkahilom ng humuhugot.

V. MGA ALITUNTUNIN AT GABAY SA MGA TUMATANGKILIK NG HUGOT

A. Maging mahinahon at maintindihin sa pinagdadaanan ng humuhugot. Ang taong humuhugot ay dumadaan sa isang paglalakbay na gumugulo sa kanilang isipan at maaring mahirap unawain sa kasalukuyan. Tandaan lamang na lahat ng tao ay maaring dumaan dito at baka sa kalaunan ay bumaliktad ang mga pangyayari at ang tumatangkilik naman ang humuhugot. Sa ganoong pangyayari ay hihilingin din nang dating tumatangkilik lamang ang pag-uunawa ng ibang tao.

B. Walang karapatan ang tumatangkilik na ipagkalat ang mga hugot nang walang pahintulot sa humuhugot. Ang hugot ay paglalabas ng mga pribadong saloobin at nasa humuhugot kung gaano kalawig at kalayo ang gusto niyang makarinig sa kanyang mensahe. Hindi magandang malaman na pinag-uusapan na ng sambayanan ang mga pribadong saloobin ng isang tao. Sa makatuwid, ito ay may elemento ng tiwala sa bawat nakikilahok at kung babasagin ang tiwala na ito ay maaring hindi na muling maglabas ng saloobin ang humuhugot.

C. Huwag pagtatawanan ang mga hugot kung hindi naman nagpapatawa ang humuhugot. Sadyang may mga hugot na nakakatawa at minsan iyon din ang intensyon ng humuhugot. Ngunit mahirap ang maglabas ng mga saloobin at hindi ito seseryoshin ng ibang tao.

D. Kung ang tumatangkilik rin ang dahilan ng hugot, tandaan na walang intensyon ang humuhugot na saktan kayo sa mga hugot niya. Sadya lamang masakit ang nararamdaman ng humuhugot na kailangan niya itong ilabas. Kung ikaw ay nasaktan sa iyong mga nabasa o nakita, paumanhin. Maari nalang isipin na gawin itong sabayang paglalakbay nang humuhugot at pinaghuhugutan upang marating ang sabayang paghilom ng mga sugat.

E. Ang pinakamahalagang trabaho ng tumatangkilik ay ang pakikinig (o sa ibang sining, panonood, pagdama, pagbasa, atbp.). Hindi kailangan ang pangangaral, kumento o kung anumang pampalubag loob ng humuhugot ngunit minsan ay hihingi ito nang mga ganoong bagay. Ang higit na kailangan ng humuhugot ay ang mga taong handang pakinggan ang kanilang mga saloobin.

VII. PANGHULI – ISANG LIHAM SA MGA HUMUHUGOT

Sa aking mga kaibigan na humuhugot, isa itong mataimtim at taos pusong panalangin. Sana ay maging malaya ka. Sana ang lahat ng iyong nararamdaman ay maibsan at magkaroon ng karampatang lunas. Sana ang mga sugat na iyong natamo ay maghilom.

Tandaan natin na ang ating paglago at pagyabong sa tunay na kabuuan ng pagkatao ay puno ng sakit at pighati. Sa pagtahak natin sa landas na ito, tayo ay nagiging kumpletong mga nilalang. Huwag hayaan ang galit at pait ang manaig sa iyong kalooban.

At kung hindi man ito maibsan at ang mga lamat sa iyong puso ay hindi pa rin maalis, nandito kami para sa iyo. May nagmamahal sa iyo. Hindi ka namin iiwan. Hindi ka nag-iisa.

anghulinghugutero

4 Comments

Add yours →

 1. “Ang sugat ay hindi gumagaling ng mabuti kung hindi ito lilinisin at dumaan sa paglalanggas.”

  Ang galing mo po. Napaluha naman po ako.

  Liked by 1 person

 2. Words are on point. 🙂

  Liked by 1 person

 3. worth reading 🙂

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: